•  

   Cieľ projektu Prostredníctvom inovatívnych metód modernizovať vyučovací proces vedúci k  rozvíjaniu kompetencií potrebných pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme  VŠ.
   Špecifický cieľ projektu 1 Tvorba učebných textov a  materiálov spolu s inováciou obsahu vzdelávania vo vybraných voliteľných predmetoch v zmysle ŠkVP vrátane implementácie.
   Špecifický cieľ projektu 2 Inovácia a zriadenie prírodovedných laboratórií a odborných učební.
   Špecifický cieľ projektu 3 Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre zavádzanie inovatívnych prvkov do procesu vzdelávania.

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 058 39 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje