•  

   Cieľ projektu Prostredníctvom inovatívnych metód modernizovať vyučovací proces vedúci k  rozvíjaniu kompetencií potrebných pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme  VŠ.
   Špecifický cieľ projektu 1 Tvorba učebných textov a  materiálov spolu s inováciou obsahu vzdelávania vo vybraných voliteľných predmetoch v zmysle ŠkVP vrátane implementácie.
   Špecifický cieľ projektu 2 Inovácia a zriadenie prírodovedných laboratórií a odborných učební.
   Špecifický cieľ projektu 3 Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre zavádzanie inovatívnych prvkov do procesu vzdelávania.

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • 052/4264421 informátor 052/4264427 sekretárka riaditeľa školy 052/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje