•  

   Názov aktivity

   Časový rámec realizácie

   1.1 Tvorba študijných materiálov a ich aplikácia 02/2014 - 11/2015
   2.1 Vytvorenie špecializovaných laboratórií a učebni  02/2014 - 11/2015
   3.1 Vzdelávanie pedagógov 02/2014 - 11/2015

    

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • plsik@stary-gympel.sk
   • 052/426 44 21 informátor; 052/426 44 27 sekretariát
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad 058 39 Poprad Slovakia
   • 00161098
   • 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje