4G - 7902 J gymnázium (od šk. r. 2015/2016) - iUP

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 12
prvý cudzí jazyk 14
druhý cudzí jazyk 12
Slovenský jazyk a literatúra 3334 13
Prvý cudzí jazyk 4434 15
Druhý cudzí jazyk 3333 12
Človek a príroda
fyzika 5
chémia 5
biológia 6
Fyzika 321 6
Chémia 231 6
Biológia 232 7
Človek a spoločnosť
dejepis 6
geografia 4
občianska náuka 3
Dejepis 222 6
Geografia 22 4
Občianska náuka 111 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2
Etická / Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 12
informatika 3
Matematika 544 13
Informatika 22 4
Základy finančnej matematiky 1 1
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 2
Umenie a kultúra 21 3
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 8
Telesná a športová výchova 2222 8
Voliteľné predmety
Voliteľné predmety 814 22
Ostatné
disponibilné hodiny 30


© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2019
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Volunteer Arpine Babayne
  • ERASMUSDAYS 2019
  • Kvapka krvi 2019
  • Mobilita 3 - KA1 2018 Španielsko
  • Moja cesta k cieľu
  • Deň jazykov 2019
  • Cezpoľný beh 2019
  • SUDOKÁČI
  • Pamätná tabuľa k 75. výročiu SNP
  • Účelové cvičenie - 2. ročník a SX
  • Účelové cvičenie 1. ročník a KN
  • DofE 2019