4G - 7902 J gymnázium (od šk. r. 2015/2016) - iUP

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 12
prvý cudzí jazyk 14
druhý cudzí jazyk 12
Slovenský jazyk a literatúra 3334 13
Prvý cudzí jazyk 4434 15
Druhý cudzí jazyk 3333 12
Človek a príroda
fyzika 5
chémia 5
biológia 6
Fyzika 321 6
Chémia 231 6
Biológia 232 7
Človek a spoločnosť
dejepis 6
geografia 4
občianska náuka 3
Dejepis 222 6
Geografia 22 4
Občianska náuka 111 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 2
Etická / Náboženská výchova 11 2
Matematika a práca s informáciami
matematika 12
informatika 3
Matematika 544 13
Informatika 22 4
Základy finančnej matematiky 1 1
Umenie a kultúra
umenie a kultúra 2
Umenie a kultúra 21 3
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 8
Telesná a športová výchova 2222 8
Voliteľné predmety
Voliteľné predmety 814 22
Ostatné
disponibilné hodiny 30


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2018
  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

  • Vianočná Viedeň
  • ZUČ 2018
  • Vianočný stromček
  • René Anasoft litera
  • Deň nenakupovania
  • Erasmus+ - mobilita 1 - Litva
  • NÁBOJ JUNIOR 2018
  • Tamara Potocká - plávanie
  • Beseda so spisovateľom - Maroš Hečko
  • DOD 2018
  • Škola v prírode 2018
  • Deň ovocia 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 11595234