• NOVINKY

    • STAROGYMPLÁCKY SUDOKÁČ je opäť na scéne

    • 24. 9. 2020
    • V minulom školskom roku nám koronakaranténa prerušila a nakoniec ani nedovolila dokončiť II. ročník celoškolskej a celoročnej ligy v riešení logickej hry sudoku. Hrdý titul STAROGYMPLÁCKY SUDOKÁČ sme teda neudelili. Verme, že tentoraz to bude iné.

     ČÍTAŤ VIAC

   • Na pomoc študentským školským radám
    • Na pomoc študentským školským radám

    • 18. 9. 2020
    •      Deň zeme, Kvapka krvi, televízne noviny TV GPUK a mnoho iných úspešných projektov... Toto všetko je výsledkom harmonickej a inšpiratívnej spolupráce študentov, učiteľov a vedenia našej školy. Vďaka mimoriadne dobre fungujúcej študentskej školskej rade a aktívnej práci jej komisií máme príležitosti na rozvoj, aké si žiaci mnohých iných stredných škôl na Slovensku sotva dokážu predstaviť. Nie všade majú vybudovanú fungujúcu študentskú samosprávu, aj keď po tom túžia. Často chýba niekto, kto by im pri takejto iniciatíve dal potrebné rady, podporil ich a odovzdal im svoje skúsenosti z praxe. 
    • Starogymplácky historický úspech v ekonomickej olympiáde

    • 18. 9. 2020
    •      Pavol Šimkovič (IV. B) sa svojím výkonom a výsledkom v celoštátnom finále ekonomickej olympiády postaral o vylepšenie historicky najvyššieho doterajšieho umiestnenia starogympláka v tejto súťaži. Po úspešnom zvládnutí školského a krajského kola, v ktorých sa predstavilo vyše 6500 stredoškolákov, postúpil medzi päťdesiatku elitných riešiteľov tejto súťaže. Na pôde najstaršej vysokej školy ekonomického zamerania na Slovensku – Ekonomickej univerzity v Bratislave si v písomnom teste zameranom na aktuálne ekonomické otázky vybojoval účasť medzi TOP 10 stredoškolákmi zo Slovenska. Tým sa kvalifikoval do záverečného kola, v ktorom jeho účastníci pred odbornou porotou zloženou zo špičkových odborníkov ústne obhajovali svoje vedomosti a riešili praktické ekonomické problémy. Pavol Šimkovič nakoniec skončil šiesty! Tým o tri priečky vylepšil doteraz najlepšie umiestnenie študenta našej školy Marka Franka zo školského roka 2018/19 v tejto predmetovej olympiáde. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu a k úspechu blahoželáme!

    • Výzva na voľby členov do rady školy

    • 16. 9. 2020
    • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, podľa § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlasuje  v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1 v Poprade. 

     Voľby zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočnia počas plenárnej schôdze rodičovského združenia 17. 9. 2020 o 16.10 h v školskej jedálni gymnázia. 

    • Plenárna a triedne schôdze rodičovského združenia

    • 14. 9. 2020
    • Pozývame rodičov na plenárnu a triedne schôdze rodičovského združenia, ktoré sa uskutočnia v stredu 16. 9. 2020 o 16.00 h. Plenárna schôdza začne v školskej jedálni, po nej budú nasledovať triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach v budove školy. 

   • Výstup na Zamkovského chatu
    • Výstup na Zamkovského chatu

    • 14. 9. 2020
    •      V stredu 9. septembra sa stretli na železničnej stanici v Poprade žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Preplnenou električkou vyrazili na nezabudnuteľný výlet. Zo Starého Smokovca  na Zamkovského chatu.

          Vlaková stanica bola preplnená žiakmi v turistickom oblečení už o siedmej ráno. Natešení a pripravení na túru sme vystúpili z električky v Starom Smokovci. Sprevádzaní veselou vravou a dupotom nôh sme vyšli na Hrebienok.    

   • Fast fashion a odpad
    • Fast fashion a odpad

    • 11. 9. 2020
    •    Ekológia. Jedno zo slov, ktoré sa na nás valí zo všetkých strán. O ekológii počúvame. O ekológii čítame. Čo však naozaj robíme preto, aby sme problémy s prívlastkom ekologické riešili?

          Fast fashion. Slovné spojenie označujúce módu, ktorá rýchlo prichádza a azda ešte rýchlejšie odchádza. Účelové cvičenie pre nás prvákov a kvintánov sa nieslo práve v duchu, aby sme si uvedomili ekologické problémy, ktoré fast fashion prináša.    
      

    • Naši recitátori ovládli okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

    • 11. 9. 2020
    •      Ešte ani poriadne nedoznelo úvodné zvonenie nového školského roka a my sa už môžeme pochváliť prvými úspechmi. Naši starogymplácki recitátori totálne ovládli okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. V kategórii stredoškolákov medzi recitátormi poézie zvíťazila Linda Gallová (oktáva), v prednese prózy zase dominovala Katka Závacká (septima). Obe postúpili na krajské kolo tejto najprestížnejšej recitátorskej súťaže na Slovensku, ktoré sa uskutoční koncom septembra v Prešove. Úspech našich farieb ešte zvýraznila Sabína Ivanová (II.C), ktorej v prednese poézie prisúdili porotcovia bronzovú priečku. Všetkým trom k úspechu blahoželáme a Linde a Katke držíme palce medzi krajskou elitou.

   • Krátko o tom, ako sme si privoňali k vôni odpadu
    • Krátko o tom, ako sme si privoňali k vôni odpadu

    • 10. 9. 2020
    •      Zobúdzam sa a v kalendári žiari nápis: Utorok 8. septembra 2020. Lavína nešťastných myšlienkových pochodov sa zrazu zastavuje. Nie, dnes žiadna škola! Máme predsa účelové cvičenie. Hurá! Oddýchneme si od školských povinností!

          Okolo osemdesiat druhákov a sextánov sa stretávame pred školou. Sme vonku, rúška nemusia zakrývať naše rozosmiate tváre. Dokonca aj obloha sa rozhodla po upršanom pondelku, že sa dnes bude usmievať. Či vysmievať...?

  • Kontakty

   • Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
   • skola@stary-gympel.sk
   • taylorova@stary-gympel.sk
   • +421/52/4264421 informátor +421/52/4264427 sekretárka riaditeľa školy +421/52/4264422 riaditeľ školy
   • Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
   • IČO: 00161098
   • DIČ: 2020656935
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom